Giriş

Bu hızlı rehber çeşitli Linux dağıtımlarında çalışmaktadır. Eğer Vivaldi'nin yanında Chrome yüklediyseniz, bu değişiklikleri yapınca Netflix'in çalışacağnı not olarak düşelim.

Ubuntu

Aşağıdaki adımlar Vivaldi beta içindir. Eğer en son Vivaldi önizlemesini kullanıyorsanız, "Diğer dağıtımlar" bölümündeki Vivaldi snapshot kısmında belirtilenleri yapın.

chromium-codecs-ffmpeg-extra paketini yükleyin

sudo apt-get update && sudo apt-get install chromium-codecs-ffmpeg-extra

Vivaldi'yi yeniden başlatmanız gerekecektir. Desteğin sağlandığını bu sayfada görebilirsiniz.

Arch

AUR deposundan yükleme

En son beta'yı kullanmak istiyorsanız, vivaldi-beta ve vivaldi-ffmpeg-codecs paketlerini yükleyin.

En son beta'yı kullanmak istiyorsanız, vivaldi-snapshot ve vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecs paketlerini yükleyin..

Resmi olmayan herecura deposundan kurulum

Resmi olmayan [herecura] deposundan aşağıdaki paketleri alabilirsiniz.

AUR'dan veya bağlantılı resmi olmayan depodan kurulum sonrası, Vivaldi'yi yeniden başlatmanız gerekmekte. Video desteğini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

Diğer dağıtımlar

Kütüphanenin uygun paketini sağlayamayan bir dağıtımınız varsa gerekli kütüphaneleri aşağıdaki çalıştırılabilir paketlerden birinden çıkartabilirsiniz.

Vivaldi beta

Aşağıdaki paketlerden birini indirin:

64bit Linux

wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_45.0.2454.101-0ubuntu1.1201_amd64.deb

32bit Linux

wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_45.0.2454.101-0ubuntu1.1201_i386.deb

Paketten kütüphanenin çıkarılması

ar p chromium-codecs-ffmpeg-extra_45.0.2454*.deb data.tar.xz | tar xJf - ./usr/lib/chromium-browser/libs/libffmpeg.so --strip 5

Not: ar GNU binutils paketinde vardır.

Vivaldi snapshot

Aşağıdaki paketlerden birini indirin:

64bit Linux

wget http://repo.herecura.eu/herecura/x86_64/vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecs-48.0.2564.88-1-x86_64.pkg.tar.xz

32bit Linux

wget http://repo.herecura.eu/herecura/i686/vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecs-48.0.2564.88-1-i686.pkg.tar.xz

Paketten kütüphanenin çıkarılması

tar xf vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecs-48.0.2564*.pkg.tar.xz opt/vivaldi-snapshot/libffmpeg.so --strip 2

Vivaldi dizininde kurulum

Root olarak aşağıdakini çalıştırın (sudo ön kelimesi ile):

Vivaldi beta

install libffmpeg.so /opt/vivaldi-beta/libffmpeg.so

Vivaldi snapshot

install libffmpeg.so /opt/vivaldi-snapshot/libffmpeg.so

Vivaldi'yi yeniden başlatmanız gerekmekte. Video desteğini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

Kendi libffmpeg.so dosyanızı derlemek

Ubuntu tarafından sağlanan paketteki dosyayı kullanmak istemiyorsanız, bu dosyayı kendi kendinize derleyebilirsiniz.

Bağımlılıkları yüklemek

Ubuntu, Debian & Mint

sudo apt-get update && sudo apt-get install automake build-essential libtool pkg-config yasm zlib1g-dev

Fedora

sudo dnf install autoconf automake gcc gcc-c++ libtool make nasm pkgconfig zlib-devel

openSUSE

zypper in -t pattern devel_basis

Diğer dağıtımlar

  • autoconf
  • automake
  • gcc
  • gcc-c++
  • libtool
  • make
  • nasm (ya da yasm)
  • pkg-config
  • zlib geliştirici destek dosyaları

Uygun Chromium kaynak arşivini edinmek ve açmak

Vivaldi beta, terminale aşağıdakini girin:

CHRVER=45.0.2454.26

Vivaldi snapshot için, terminale aşağıdakini girin:

CHRVER=48.0.2564.88

Şimdi aşağıdaki komutları çalıştırın:

wget http://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-official/chromium-$CHRVER.tar.xz tar xf chromium-$CHRVER.tar.xz cd chromium-$CHRVER

Depo Araçlarını edinmek ve ayarlamak

git clone --depth 1 https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git export PATH="$PATH:`pwd`/depot_tools"

libffmpeg.so İnşası

touch chrome/test/data/webui/i18n_process_css_test.html ./build/gyp_chromium --depth . -Dcomponent=shared_library -Dffmpeg_branding=ChromeOS -Dclang=0 ninja -C out/Release ffmpeg

Not: PulseAudio kullanmayan (örn. Slackware) sistemlerde, -Duse_pulseaudio=0 tanımlanmalıdır.

Vivaldi kurulumunuza kütüphaneyi kopyalamak

Duruma göre sudo ön komutuyla aşağıdaki komutları çalıştırın:

Vivaldi beta

install out/Release/lib/libffmpeg.so /opt/vivaldi-beta/libffmpeg.so

Vivaldi snapshot

install out/Release/lib/libffmpeg.so /opt/vivaldi-snapshot/libffmpeg.so

Tarayıcıyı yeniden başlatma

Şimdi Vivaldi'yi yeniden başlatmanız gerekecektir.. Video desteğini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

Paket bakıcıları için ipuçları

Eğer Vivaldi tarayıcısını dağıtımınız için tekrar paketliyorsanız, ffmpeg kütüphanesini içeren vivaldi-beta-ffmpeg-codecs ya da vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecs paketlerini göz önünde bulundurmayı düşünebilirsiniz. Bu kütüphaneyi sırasıyla /opt/vivaldi-beta/ ya da /opt/vivaldi-snapshot/ dizinlerine yerleştirmeniz önerilmektedir.

Not: Bu yazı Ruarí Ødegaard'ın How to use H.264 support In Vivaldi, via an alternative FFMpeg library yazısının Türkçe tercümesidir. Çeviri Çağlar Yeşilyurt tarafından yapılmıştır.