Bu sürümle beraber 1.3 kararlı sürüme bir adım daha yaklaşmış durumdayız. Artık özellikle 1.2 kararlı sürümden bu yana oluşan ciddi hatalara yoğunlaşılarak bir an önce yeni sürümü çıkarmaya çalışacağız, oldukça yoğun bir şekilde çalışılıyor diyebiliriz.

Eğer uzun süredir bekleyen ya da sonraki sürümlerde eklenmesini istediğiniz yeni bir özellik varsa bunu da ayrıca buradan

İndirme Adresleri (1.3.551.13)

Değişiklikler

  • [Regression] Middle click on home and reload buttons opens two tabs (VB-19796)
  • [Regression] Tab switching in recent order using quick commands is not working (VB-19839)
  • [Regression] "Paste and go" does not work for addresses starting with a space character (VB-18331)
  • [Regression] Pop-ups never disappear when using the bugreporter (VB-19581)
  • [Regression][Notes] http:// protocol showing up for for empty URL's (VB-19840)
  • WebRTC checkbox is painted as checked before being repainted as unchecked. (VB-19711)
  • Downloads in progress caused unnecessary repaints of the whole UI (VB-19905)
  • Downloads take up a lot of CPU (VB-19346)
  • Better scroll gestures response (VB-12624)

Not: Bu sürümle ilgili tüm olumlu/olumsuz görüşlerinizi buradan yahut Vivaldi Türkçe Forumları üzerinden bizlere iletebilirsiniz.