Bu sürüm kararlı sürüm sonrası çıkan ve 1.1 serisine ait ilk haftalık derleme. Elbette içerisinde brkaç ufak yeni özellik de var. Artık sekmeleei kapatıyorken sekmeleri değiştirebiliyoruz, açık tüm sekemleri tek tık ile kapatmabileceksiniz, varsayılan olarak linkleri sekme grubu içerisinde açabilirsiniz...

Yeni bazı özelliler:

 • Ctrl+W ile sabit bir sekmeyi kapattığınız bir önceki aktif sekmeye geri döneceksiniz.
 • Alt tuşuna basılı tutarak bir sekmeyi kapattığınızda diğer tüm açık sekmelerde kapanacak.
 • Sekme grubu içerisindeki tüm linkleri aynı grup içerisinde açabilmenizi çin yeni bir ayar eklendi.

İndirme Adresleri (1.0.443.3)

Windows: İndir 32bit | İndir 64bit (deneysel)

Mac (10.7+): İndir

Linux Deb: İndir 64bit | İndir 32bit

Linux RPM: İndir 64bit | [İndir 32bit](https://vivaldi.com/download/download.php?f=vivaldi-snapshot-1.0.443.3 -1.i386.rpm)

Değişiklikler

 • [Security] Address bar spoofing: Thanks to Tsubasa Iinuma (@llamakko_cafe) of Gehirn Inc. for the report (VB-15043)
 • [Regression] Facebook.com WebPanel reverts to desktop version even in mobile setting: further fix (VB-14816)
 • [Regression] Large PNG or animated GIF does not display when opened directly (VB-13521)
 • [Regression] Stacked tabs disappeared when disable "Tab stacking" (VB-13898)
 • [Regression] Emulation tab in Developer Tools disappeared (VB-14710)
 • [Regression] Unable to add first Note via clicking the '+' button (VB-14960)
 • Addressbar input field box shadow in Private windows (VB-14714)
 • Alt+D shortcut activates Vivaldi menu (VB-11958)
 • Bookmarks panel reports URL cannot be empty on re-opening (VB-14828)
 • Can not execute bookmarklets by nick from quick commands (VB-12691)
 • Can not find some settings: search was not always working due to casing (VB-13999)
 • Allow the ability to Ctrl+Tab back to a "minimized" tab: also fixes dragging
 • Cutting (Ctrl+X) a URL does not include the protocol (VB-14727)
 • Deleting typed URL in the adress bar doesn't fully delete it in the dropdown (VB-14656)
 • Feature to select behavior on clone tab and stacked tab (VB-11537)
 • Keep Speed Dial view bottom spacing with + button disabled
 • Not able to quickly go to URL with slash using custom search (VB-14981)
 • Open selected bookmark(s) with Enter key (VB-14381)
 • Radio buttons loose focus on change (VB-14821)
 • Speed Dial doesn't allow adding bookmarks (VB-10623)
 • Style fix for search suggest (VB-14831)
 • Title of Vivaldi Settings window is "Vivaldi", not "Settings" (VB-3222)
 • Disable Keyboard shortcuts option: Also added to final Version 1.0 (VB-14941)
 • URL should clip based on selection
 • Rewind dropdown shows different elements depending on where you are in the history list: Rewrote rewind feature completely (VB-12297)
 • Shortcuts in Vivaldi menu do not always match underscored letters (VB-15172)
 • Close other tabs when Alt-clicking tab close button (VB-15157)
 • Not Able to Hibernate/Close Tab Selection (VB-15037)

Sürüm ile ilgili yayınlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Bu sürümle ilgili tüm olumlu/olumsuz görüşlerinizi buradan yahut Vivaldi Türkçe Forumları üzerinden bizlere iletebilirsiniz.